תהליכים ליזמים

חברת B-Focus מספקת מענה כולל ליזמים בכל התחומים הרלוונטיים לבניית ערך למיזם, ועד לשלב שבו הוא מוכן לגיוס השקעה או ליצירת שותפות עסקית.

החברה מבצעת עיצוב ופיתוח קונספטים (מרעיון למוצר), תכנון מודלים ואבי טיפוס ועד תכנון תבניות לייצור, ליווי והנחייה בתהליך הייצור וקישור לגורמי שיווק ולמשקיעים רלוונטיים.

כחלק מהתהליך, ועל מנת לאפשר ליזם להבין את מיקום, משמעות וחשיבות התהליכים השונים במפגש עם המשקיע הפוטנציאלי, חברת B-Focus מספקת ליווי והנחייה עסקית ליזמים לכל אורך התהליך. ההנחיה, אבחון אסטרטגיה עסקית, ליווי לפגישות ומתן אבחנה עסקית רלוונטית בשלבי תהליך הפיתוח, מתבצעים ע"י יועצים עסקיים מוסמכים מהלשכה ליועצים עסקיים של ישראל.

חברת B-Focus מספקת שלוש תכניות שונות ליזמים. התכניות והתהליכים מתוארים בסכמות הבאות:

  • תכנית אלפה: תכנית בסיסית – הערכת התכנות מיזם.
  • תכנית בטא: תכנית מתקדמת – הערכת התכנות ושווי מיזם.
  • תכנית גמא: תכנית מלאה – פיתוח לאב טיפוס.

תוכנית אלפה: תכנית בסיסית – הערכת התכנות מיזם. עלות משוערת: X ש"ח

תוכנית אלפה: תכנית בסיסית – הערכת התכנות מיזם. עלות משוערת: X ש"ח

תכנית בטא: תכנית מתקדמת – הערכת התכנות ושווי מיזם. עלות משוערת: Y ש"ח.

תכנית בטא: תכנית מתקדמת – הערכת התכנות ושווי מיזם. עלות משוערת: Y ש"ח.

תכנית גמא: תכנית מלאה – פיתוח לאב טיפוס. עלות משוערת, יעדים ואבני דרך יבנו בהתאם לסוג ואופי המיזם.

תכנית גמא: תכנית מלאה – פיתוח לאב טיפוס. עלות משוערת, יעדים ואבני דרך יבנו בהתאם לסוג ואופי המיזם.