עיצוב ופיתוח מוצרים

תוך ליווי עסקי מלא

חברת B-Focus מתמחה בעיצוב, פיתוח וייצור סדרתי של מוצרים, תוך יצירת תהליכי עבודה מותאמים אישית לכל לקוח

מרעיון למוצר

חברת B-Focus מתמחה בעיצוב ופיתוח מוצרים משלב הרעיון ועד יצור והרכבת סדרות. החברה מספקת שירותים לשני נתחי שוק מרכזיים, חברות מהתעשייה ויזמים/ חברות הזנק.

בניית אסטרטגיה עסקית

בניית אסטרטגיה עסקית (כולל תכנית עסקית), על ידי ניתוח המוצר וקהל היעד, אופי חדירה לשוק וגודל השוק הפוטנציאלי, מבנה הכנסות והוצאות, מבנה החברה, צורכי החברה והלקוחות הפוטנציאלים, וכו – הכל למטרה אחת: קביעת מודלים עסקיים ומיצוב היתרון היחסי של העסק, המוצר או הפטנט.

שרותים לחברות ויזמים

שרותי עיצוב ופיתוח הנדסי משלב הקונספט ועד מוצר סופי. תהליכים אלו כוללים ניתוח שוק למטרת מיקוד קונספטים עיצוביים, פיתוח הנדסי של קונספטים נבחרים, תכנון וייצור מודלים ואבי טיפוס, מוצרים סופיים ועד תכנון תבניות, ייצור והרכבת סדרות ומשלוח לבית הלקוח.

B-Focus מתמחה בעיצוב ופיתוח מוצר משלב הרעיון ועד הייצור. אנו מעניקים שירותים לחברות מהתעשייה וכן שירותים ליזמים וחברות הזנק.

החברה בונה תהליכי עבודה אינדיווידואלים לכל הזמנה ומשלבת כבר בשלב הקונספט את שתי מחלקות החברה על מנת לפרק דאגות וחששות לגבי פיתוח המוצר בשני אופנים קריטיים להצלחתו של המוצר – הפן העצובי והפן העסקי.

שירותים לחברות מהתעשייה

מחקר, אפיון ופיתוח מוצרים וחלקים

לפני תחילת העיצוב והפיתוח הצוות המקצועי ילמד את אופי השוק, המוצרים המתחרים, היעדים לפיתוח, דרישות הלקוח וכו – כל אלו ישתלבו עם פידבקים מהלקוח על מנת להגיע למספר קונספטים קרובים עד כמה שניתן ליעד שהוגדר.

עיצוב מוצר ותכנון הנדסי לאבי טיפוס

כחלק מעיצוב ותכנון המוצר, יעבוד הצוות המקצועי עם הלקוח על מנת לקבל דרישות רלוונטיות לפיתוח, כגון – דרישות מהמוצר, נושאים רגולטוריים רלוונטיים, תקני בטיחות רלוונטיים, מה השלב שבו המוצר נמצא אצל הלקוח – האם עיצוב סופי/ עיצוב שיעבור שינוי בהתאם לדגשים ובלתי צפויים שעתידים להגיע וכו. הכל על מנת להגיע למוצר שיענה על דרישות הלקוח בצורה המירבית.

תכנון הנדסי למוצר סופי - פלסטיקה ומתכת

לאחר סיום העיצוב ואישור אב הטיפוס הסופי, מחלקת הפיתוח תעשה כתכנון הנדסי למוצר סופי/ לחלקים ותנפיק תיק מוצר מפורט שיועבר ללקוח. במצב ותגיע דרישה צוות ההנדסה ייצר מוצרים/ חלקים ללקוח, בהתאם לתקינה רלוונטית, והלקוח יקבל את המוצרים לפתח דלתו.

תכנון וייצור תבניות וייצור והרכבת סדרות

לאחר אישור אב טיפוס סופי, צוות ההנדסה (במצב ותגיע דרישה) יבצעו תכנון לתבניות ולייצור סדרתי. אפי התבנית, מספר שקעים, זמני מחזור, הרכבות, בקרת איכות וכו וכו – כל אלו הם תהליכים שמשולבים בשלב תכנון וייצור תבניות וחלקים בייצור סדרתי. אופי העבודה תהיה צמודה בין צוות הפיתוח בבי – פוקוס, והלקוח.

חישובים והדמיות אלקטרו-טרמיות

כחלק מתכנון התבניות, והכנה לייצור סדרתי – תתבצע הדמיה אלקטרו טרמית של התבנית ואופי הזרקת החלקים, אופי התפשטות החומר בתבנית, התקשות החלק וכו – כל אלו יעזרו להגיע להזרקה איכותית, חזקה וללא פגמי ייצור. כמובן שתהליך ייצור התבנית כולל הדמיות והעברת חלקים מהזרקות ראשונות ללקוח על מנת לקבל דגשים לתיקון התבנית והחלק ועד אישור החלק הסופי והתבניות.

בקרת איכות כחלק מייצור והרכבת סדרות

לאחר הזרקת חלקים, צוות הפיתוח בבי – פוקוס, ינהל את נושא הרכבת המוצר ואופי בקרת האיכות. ביכולתנו לייצר ולהרכיב בחדרים נקיים, מאושרי ISO, וכחלק מהתהליך מבצעים את כל הניירת/ התהליכים הדרושים על מנת לספק ללקוח מסמכי רגולציה רלוונטיים לאופי בקרת האיכות. אופי הרכבת המוצרים יעשה ע"י הוראות הרכבה מפורטות שיבוצעו או ע"י הלקוח, או ע"י מחלקת ההנדסה.

שירותים ליזמים וחברות הזנק

חיפושי ורישומי פטנטים

תחילת העבודה עם יזמים לרוב יתחיל בחיפוש פטנטים על מנת לאבחן מה קיים/ לא קיים. פידבקים מדוח חיפוש הפטנטים יועברו למחלקת הפיתוח, שלאחר למידה של השוק, הדרישות, אופי הלקוחות, אופי חדירה מיועד, וכו – יבצעו מספר קונספטים עיצוביים שבסופו של דבר יתכנסו למוצר סופי. מוצר זה, או חלקים ממנו, יוגנו בפטנט ובהגנה קניינית רלוונטית. המחלקה העסקית בבי – פוקוס, תלווה את היזם והמיזם לכל אורך הדרך ונושא רישום הפטנטים יעשה בהתאם להתקדמות המצאתית בפרוייקט.

כתיבה הנחייה וניתוח סקרי שוק

על מנת לאפשר ליזם ניהול משא ומתן יציב עם המשקיע הפוטנציאלי – חברת בי - פוקוס תכתוב, תנחה ותלווה את היזם בביצוע סקרי שוק כמותיים. תוצאות סקרים אלו ינותחו במחלקה העסקית ותוצאות הסקר ישתלבו התכנית העסקית אותה יקבל היזם, ושתשמש כבסיס למשא ומתן לגיוסי כספים.

בניית תכניות עסקיות, בחירת אסטרטגיה למיזם

המחלקה העסקית בבי – פוקוס, תלווה את היזם לכל אורך הדרך. משלב הרעיון ועד למוצר סופי. חלק מהדגשים של המחלקה העסקית יהיו הנחיה וביצוע תוכנית עסקית לגיוס כספים, תוכניות שיווקיות לחדירה לשוק ולבחינת השוק והפוטנציאל העסקי וכמובן (כבסיס) בחירת אסטרטגיה נכונה וריאלית למיזם, על מנת לצמצם אי וודאות/ להגדיל את סיכוי המיזם.

הגדרת מבנה חברה דרוש, אנשי מקצוע, אופי תפעול החברה

התוכנית העסקית אותה תכתוב המחלקה העסקית תגדיר בין היתר את מבנה החברה הדרוש, אופי העבודה (אנשי צוות קבועים/ קבלני משנה/ וכו), מבנה הוצאות והכנסות, אופי חדירה לשוק ואיפה, עלויות רלוונטיות לתפעול החברה וכו וכו. נתונים אלו ישולבו בתכנית העסקית על מנת לאפשר למשקיע הפוטנציאלי לקבל כמה שיותר נתונים ולהגדיל את הביטחון בתהליך אותו היזם מעוניין ליישם.

הכנת חומר למטרת גיוס השקה

התוכנית העסקית אותה יקבל היזם, תהווה בסיס להכנת אנפורמציה רלוונטית לפגישות ראשונות עם משקיע פוטנציאלי. הכנת האנפורמציה לאחר פגישות עם המשקיע תשתנה בהתאם לדרישות המשקיע לגבי איזה נתונים נוספים הוא מעוניין לראות, פירוט חישובים ומסקנות שהועברו בתוכנית העסקית וכו. כל נתונים וחומר זה יוכנו ע"י היזם או לחילופין (במצב ותגיע דרישה) ע"י המחלקה העסקית.

ליווי והכנת הלקוח למשאים ומתנים ועד סגירת עסקאות

לאחר הכנת החומר הדרוש לגיוס ההשקעה, יעבור היזם עם נציג מהמחלקה העסקית וילמד את התוכנית העסקית. מאיפה הגיעו הנתונים, למה ההנחות כפי שהן, מה תוצאות סקר השוק ומה ההשלכות שלהן, מה המבנה העסקי של החברה, מה דרוש, מה הסיכונים וכו וכו. יועץ עסקי מוכר מהלשכה ליועצים עסקיים בארץ ילווה את היזם בכל השלבים ועד פגישות ראשוניות עם המשקיע הפוטנציאלי. הכנה לפגישות אלו יעשו מראש וביחד עם היזם, על מנת לאפשר הצגה איכותית של החומר למשקיע.

ייעוץ עסקי ליזמים וחברות הזנק

חלק מהשירותים של המחלקה העסקית היא לווי עסקי ליזמים ולחברות. בבי–פוקוס, המחלקה העסקית מלווה אך ורק לקוחות קיימים בבי–פוקוס, כחלקים מתהליך פיתוח של מוצר/ חלק. היעוץ העסקי יכלול בחירת האסטרטגיה למיזם, כתיבת תוכנית עסקית, ליווי בנושאים הקשורים לסקרי שוק, ניתוח נתונים, הגדרת מבנה חברה, הוצאות צפויות, הכנסות צפויות, אופי חדירה לשוק, מיקום החדירה, מבנה תפעולי, וכו וכו.

עזרה בקישור לגורמים משמעותיים למטרת שיתופי פעולה עסקיים

לאחר סיום התהליך והכנת כל החומר הרלוונטי, תפנה המחלקה העסקית את היזם/ המיזם למספר משקיעים פוטנציאלים או לחברות מהתעשיה שרלוונטיות לשיתופי פעולה עסקיים (כמובן אם אותם סוגי משקיעים/ חברות נמצאות במאגרים של החברה). למחלקה העסקית בבי – פוקוס עשרות שנים של ניסיון בגיוסי השקעות, שיתופי פעולה עסקיים, משאים ומתנים – וכחלק מהשירות שאנו מספקים ליזמים וללקוחות נשמח לעזור בהפניות רלוונטיות לגורמים שיכולים לעזור בהתקדמות המיזם/ המוצר /החברה.

מידע מקצועי

פיתוח ציוד רפואי
אמיר לניאדו

השלבים וההיבטים בפיתוח מוצר או פיתוח חברה

פיתוח רעיון למוצר, או הקמת עסק, הוא תהליך מורכב שדורש משאבים, צוות מתאים וזמן. יזמים, או עסקים צעירים, לרוב מסתכלים על תהליך בניית העסק, המוצר או הפטנט, מתחילת התהליך ומדמיינים את סוף התהליך.

עיצוב ופיתוח ציוד צבאי
אמיר לניאדו

יזמות עסקית

מה זה יזמות ומה תפקידו של היזם בתהליך היזמות יזם, יזמות, יזמות עסקית, עיצוב ופיתוח מוצר, ייצור מוצרים, כתיבת תוכנית עסקית ובחירת אסטרטגיות, בדיקות ומחקרי

להתחיל בצ׳אט
💬 אפשר לעזור?
שלום
איך אפשר לעזור לך?