פיתוח ציוד שקילה

פיתוח מנגנוני שקילה עדינים, בעלי רזולוציות גבוהות ושמאפשרים השמה במספר נתחי שוק (בהתאם לטווח המשקלים הדרושים).