רישום פטנט

תוכנית אלפה: תכנית בסיסית – הערכת התכנות מיזם. עלות משוערת: X ש"ח
יזמות עסקית
אמיר לניאדו

פיתוח פטנט ומכירתו

על מנת לפתח ולמכור פטנט או מוצר יש צורך בתהליכים רבים רוחביים שישפיעו אחד על השני

תכנית גמא: תכנית מלאה – פיתוח לאב טיפוס. עלות משוערת, יעדים ואבני דרך יבנו בהתאם לסוג ואופי המיזם.
יזמות עסקית
אמיר לניאדו

ייעוץ עסקי בפיתוח פטנט ומוצר

ייעוץ עסקי חשוב מאוד על מנת לאפשר ליזם או לחברה הנחיה נכונה והצבת יעדים ריאלים תוך התחשבות בסיכונים ובהשלכות של כל החלטה

תוכנית אלפה: תכנית בסיסית – הערכת התכנות מיזם. עלות משוערת: X ש"ח
חיפוש פטנט
אמיר לניאדו

חיפוש פטנט

חיפוש פטנט הוא תחילת התהליך של פיתוח מוצר, בהתאם לפטנטים שימצאו ניתן לאבחן איך ועל מה אפשר להגן ובהתאם להתאים את פיתוח המוצר למה שלא נמצא בדוח חיפוש הפטנטים

תוכנית אלפה: תכנית בסיסית – הערכת התכנות מיזם. עלות משוערת: X ש"ח
חיפוש פטנט
אמיר לניאדו

רישום פטנט

תהליך רישום הפטנט צריך להעשות לאחר פיתוח המוצר או תוך כדי הפיתוח. חלק אנטגרלי מפיתוח מוצר הוא גילויים חדשים שעליהם חשוב להגן ברישום פטנט

תכנית גמא: תכנית מלאה – פיתוח לאב טיפוס. עלות משוערת, יעדים ואבני דרך יבנו בהתאם לסוג ואופי המיזם.
חיפוש פטנט
אמיר לניאדו

מתי כדי לרשום פטנט

רישום פטנט עושים כחלק מתהליך הפיתוח ובהתאם לחדשנות שנמצאה בתהליך זה. פעולת רישום הפטנט תגיע תמיד אחרי חיפוש פטנטים קיימים ואבחון מה נמצא ומה לא

תכנית בטא: תכנית מתקדמת – הערכת התכנות ושווי מיזם. עלות משוערת: Y ש"ח.
חיפוש פטנט
אמיר לניאדו

עיצוב מוצר עיצוב פטנט

עיצוב מוצר או עיצוב פטנט או רעיון שיש ליזם או לחברה מחוייב התחשבות באלמנטים רבים שיקבעו איך יתבצע עיצוב המוצר ואיזה דגשים חשובים בתהליך מיקוד המוצר לקהל היעד