תכנית עסקית בפיתוח מוצר ופטנט

2018-05-24T00:43:52+00:00

פיתוח מוצר כחלק מתהליך בניית תכנית עסקית

את חשיבותה של התכנית העסקית בפיתוח מוצר, או לחילופין פיתוח מיזם או רעיון, ניתן לתאר בדרך הכי טובה ע"י הסבר מה תכנית עסקית מכילה.

לפני שאסביר מה התכנית העסקית מכילה אני חושב שצריך לציין באופן כללי שהתכנית העסקית הוא מסמך שמאגד בתוכו את כל האנפורמציה שחיונית להערכת שווי (כספי) של מיזם/ חברה. מטרתה של התכנית העסקית היא להבהיר עד כמה שניתן את חוסר הוודאות שקיים כאשר מנסים להעריך פוטנציאל עסקי לרעיון. ככל שתהליך בניית התכנית העסקית מתקדם יותר, כך יהיו פחות שאלות ללא תשובה, בהתאם רמת הסיכון של השותפים יורד וערך החברה עולה. למשל: כאשר המיזם בשלב הרעיון הערכה לגבי עלות הייצור, עלות לצרכן והוצאות והכנסות צפויות יהיו בגדר השערות גסות. לעומת זאת תשובות שכלתניות של כל אחד מהשאלות יצמצם את אי הוודאיות ויקנה בטחון למשקיע הפוטנציאלי – ובהתאם יגדיל את הסיכוי לגיוס השקעה.

הנקודה המרכזית כאן היא שאי וודאות היא פונקציה ישירה של גובה הסיכון. אם נתייחס לסיכון כסולם בעל 10 שלבים, ונתייחס לאי וודאות כתפוחים שנמצאים בין שלב לשלב שרק לאחר הכנסת התפוח לשק ניתן לעלות לשלב הבא בסולם (וגם זאת, במקרים מסויימים, רק ע"י גיוס השקעה). במצב והתפוח לא מתאים לשק (ולא משנה למה – תפוח גדול מידי, תפוח רקוב או תפוח בצבע ובריח לא מתאים) לא ניתן יהיה להתקדם לשלב הבא וכל המאמץ (והכסף) עד לאותה נקודת זמן ירד לתמיון. לעומת זאת, ככל שנעלה בסולם ונאסוף יותר תפוחים כך השאלה לגבי האם באמת יש כאן פוטנציאל הולכת וקטנה (שק עם 5 תפוחים שווה יותר מאשר שק עם 2 תפוחים. בנוסף הסיכוי למכור את השק והתפוחים גדול יותר ולכן הסיכון היחסי הוא נמוך יותר). במצב והגענו לשלב העשירי ובשק שלנו ישנם 10 תפוחים, ניתן לדמות את הדבר למוצר שהגיע לשוק – אך טרם נמכר – ורק עכשיו המוצר עומד במבחן האמיתי. האם כל ההנחות שיהיו קונים לשק התפוחים שלנו היו נכונות, בכמה נצליח למכור אותו, כמה יקנו וכ"ו. רק בשלב זה הסיכון שנלקח (ע"י היזם ומשקיעים) מתחיל להיות מומר לכסף.

פיתוח מוצרים
פיתוח מוצרים

תכנית עסקית מכילה אינפורמציה שתסביר קודם כל ליזם ולאחר מכאן לקורא מהצד (כמו משקיע פוטנציאלי) מה מצבו הנוכחי של המיזם במספר היבטים מרכזיים שבין היתר כוללים:

  • אופי המיזם/ המוצר: מה המיזם/ המוצר, מה קהל היעד ומה חוות הדעת של אותו קהל יעד לגבי המוצר, מה טווח המחירים, על איזה צורך הוא עונה ומיהם המתחרים, מה אופי השוק וכ"ו.
  • היבט הגנתי: האם ישנם מוצרים זהים בשוק, האם יש הגנה כל שהיא שתמנע ממתחרים להגיע לשוק, איך בוצעה ההגנה ועל מה ובאיזה תהליך.
  • היבט עסקי: מהו מחיר ייצור צפוי, מהו מחיר לצרכן, כמה כסף דרוש ולמה, מהם היעדים ואבני הדרך, מהם הרווחים הצפויים, וכ"ו.
  • היבטים שיווקיים: מהם ערוצי השיווק הרלוונטיים, מהם האסטרטגיה לחדירת המוצר לשוק, באיזה אופי ובאיזה תזמון.
  • היבט פיתוחי: מהם הצעדים הפיתוחיים שננקטו עד כה, מה הייחודיות בפיתוח ומה השלבים הבאים.

היבטים המוצגים למעלה הם חלק מההיבטים שיקבעו את אופייה של התכנית העסקית ואת האפשרות להעריך את הפוטנציאל הגלום במיזם. היבטים אלה, שניתן להגדיר כל אחד מהם בפני עצמו כתהליך בחיי המיזם, הם קשורים ומשפיעים אחד על השני וחשיבותם היא לא רק בביצועם, אלא גם במיקומם בתהליך הפיתוח (מיקומם מבחינת לוחות זמנים בתהליך). לדוגמא: לא ניתן להעריך רווחים צפויים לפני שמעריכים עלות לייצור ועלות לצרכן הסופי.

את התהליכים ומיקומם בלוחות הזמנים ניתן לראות בסכמה באתר www.b-focus.com תחת העמודה 'תהליכים ליזמים'. התהליך המתואר הוא התהליך שעל המיזם לעבור על מנת ליצור ערך. ערך זה יוצג בתכנית עסקית שבעזרתה יוכל היזם לגייס כספים להמשך פעילותו של המיזם ולהתקדמותו ליעד הסופי – מכירה ללקוח.

יזמים רבים לא מודעים לחשיבות שבכתיבת תכנית עסקית ובנוסף לא מודעים לתהליכים המעורבים בבנייתה. עקב כך רבים מן היזמים רושמים פטנטים כהתחלה, או נגשים לחברות פיתוח למיניהם על מנת לפתח את הרעיון שעלה במוחם. תהליכים אלה, כפי שציינתי למעלה, הם בהחלט חיוניים לקידומו של המיזם אך אם לא ינוהלו בלוחות הזמנים הנכונים ואם לא יסונכרנו, יושפעו וישפיעו אחד על השני הסיכויים להצלחה ירדו. לדוגמא: אין טעם לרשום פטנט על רעיון, אם לא נעשה פיתוח. בדיוק כמו שאין מה לעשות פיתוח לרעיון אם אין חיפוש וניתוח פטנטים. בדיוק כמו שאין מה לעשות חיפוש וניתוח פטנטים לפני שנבחרה אסטרטגיה עסקית, שיווקית ויעדים מוגדרים!!!!.

בגדול: הבעיה של היזם המתחיל היא שאין לו הנחייה מקצועית אובייקטיבית, בנוסף לחוסר ידע בתהליכים הדרושים ובמקביל כל חברה בתעשייה מציעה את השירות אותו היא נותנת, למשל חיפושי פטנטים, סקרי שוק, כתיבת תכנית עסקית, פיתוח מוצר וכו'.
אז באיזה תהליך להתחיל ומתי???

חברה שעלתה על פתרון לבעיה זו נקראת www.b-focus.com והפתרון שהם פתחו הוא תהליך לפיתוח מיזמים שכולל את כל התהליכים העיקריים הדרושים על מנת להגיע למצב שיש ערך לחברה שלפיו ניתן לגייס כסף. בנוסף החברה מספקת ליווי עסקי מקצועי ליזמים בכל שלבי הפיתוח וזאת על מנת להביא את היזם לנקודת המכירה/ גיוס ההשקעה כשהוא מבין את המשמעות של התכנית העסקית, ולא פחות חשוב – הוא יודע מה הפוטנציאל המסחרי של המיזם שלו ומאיפה הגיע כל נתון מספרי (מכיוון שהגיוני שהמשקיע ישאל שאלות כמו: מאיפה הגעת למכירה של 50 אלף מוצרים בשנה הראשונה?, כמה רווח צפוי פר מוצר? וכ"ו).

חשוב לזכור, הפגישה עם המשקיע היא חד פעמית וקצרה. חשוב להגיע מוכנים לענות על שאלות קשות. ויותר מזה – חשוב לדעת מאיפה הגיע כל נתון מספרי לתכנית העסקית, וכל הנחה שנעשתה חייבת להיות מבוססת על נתון מסוים. יזם שיגיע לפגישה עם המשקיע כשהוא 'חושב' או 'מניח ש…' עלול ליצור רושם לא מקצועי, שבסופו של דבר יכול להוביל לתשובה שלילית מהמשקיע.

לסיכום: מרבית מהמיזמים לא קורמים עור וגידים, כל אחד וסיבתו. אך ניתן להגיד בוודאות כי ביצוע התהליכים בצורה מקצועית, בלוחות הזמנים הנכונים ובסנכרון בין אחד לשני יובילו להגדלת הסיכויים להצלחתו של המיזם.

*אין להתייחס למאמר זה כייעוץ, הנחייה או מתן עצה.

About the Author:

Bfocus company specializes in products design and development, from the idea and up to production. In Bfocus we believe in people, collaborated, hard, professional and rational goal-directed work, which will give the client and the product a relative advantage against the competitors.