תוכנית עסקית כחלק מפיתוח מוצר

2018-05-24T00:44:00+00:00

תכנון מוצר כחלק מפיתוח תוכנית עסקית

שאלות רבות הקשורות לנושא התוכנית העסקית נשאלות ע"י יזמים. מבין השאלות ישנן: האם אני צריך תוכנית עסקית? מדוע? באיזה שלב כדאי לכתוב אותה? האם להפנות את הכתיבה לגורם חיצוני? איך מתחילים ומה היעד… וכ"ו.

הסיבה העיקרית לשאלות אלו הם חוסר הידע בחשיבותו של ה'כלי' שנקרא תוכנית עסקית. במאמר זה אתאר מדוע השתמשתי במילה 'כלי' כדי לתאר את המונח תוכנית עסקית.
ראשית חשוב להבהיר שהתוכנית העסקית מיועדת קודם כל ליזם ורק אחר כך להצגה ועיון בפני גורמים רלוונטיים. התוכנית העסקית היא תוכנית של מכלול הנתונים הדרושים להעריך מיזם (או חברה) בהתאם למצבה הנוכחי, ליעדים עתידיים, ושווי נוכחי ועתידי.
מטרתה של התוכנית העסקית ניתנת לאבחון בשני היבטים שונים – נקודת ראות של היזם/ החברה ונקודת הראות של המשקיע הפוטנציאלי.

פיתוח מוצרים
פיתוח מוצרים

התוכנית העסקית מנקודת הראות של היזם/ החברה:

מטרתה של התוכנית העסקית היא להטוות דרך פעולה, ייעדים ולוחות זמנים לתהליכים אותם יצטרך המיזם לעבור בשלבי ההתפתחות שלו. התוכנית תציב את העובדות בהיבטים שונים כגון: אופי התחרות בשוק, מתחרים קיימים, יתרונות וחסרונות יחסיים, ייעדים ואבני דרך לפיתוח המוצר, הוצאות והכנסות צפויות, אופי חלוקת תקציב, שווי חברה עכשוי, שווי חברה צפוי, וכ"ו.

ניתוח התוכנית העסקית יאפשר ליזם/ לחברה לנתח אסטרטגיות פעולה ואופי חדירה לשווקים המיועדים בצורה סכלתנית, שקולה ומבוססת עובדות. בנוסף, יעדים, לוחות זמנים ומעקבים על התקדמות יהיו מקצועיים ויאפשרו בקרה על התקציב לפיתוח המוצר, שהוגדר מראש.

תוכנית עסקית שבנוייה בצורה יסודית תתחשב ותהיה מבוססת על ארבעה גורמים מרכזיים:

I. תכנון אסטרטגי: בחירת אסטרטגית פעולה, אופי המוצר וקהל היעד.

II. פטנטים: חיפוש פטנטים קיימים, ניתוח הפטנטים ואבחון פרצות לרישום, רישום פטנטים כחלק מתהליך הפיתוח.

III. סקרי שוק: כמותיים או איכותיים – יהווה אנדיקציה לגבי חוות דעת קהל ואחוזי חדירה צפויים ביחס למחיר לצרכן.

IV. תכן הנדסי: תכן המערכת בהתאם למסקנות חיפושי פטנטים, אסטרטגיה שנבחרה, דגשים מסקרי השוק, ויעוד המוצר שבפיתוח.
אופי השילוב בין התהליכים של ארבעת הגורמים המוצגים למעלה, ואיך הם מיושמים כחלק מתהליך הפיתוח, ניתן לראות בתהליכים ליזמים.

התוכנית העסקית מנקודת הראות של המשקיע הפוטנציאלי:

משקיע יבחן את התכנית העסקית מנקודת מבט עסקית בלבד, כשדרך חשיבתו מובילה ליעד אחד: איך אני עושה כסף מכל ההשקעה הזו ולא פחות חשוב – מתי.
מטרתה של התכנית העסקית, לאחר שהוגשה למשקיע הפוטנציאלי, לענות לו על כמה שיותר שאלות שיהיו לו לפני לקיחת ההחלטה האם להשקיע – או לא. חלק מהשאלות שהמשקיע ישאל יהיו: כמה כסף צריך?, לאיזה יעוד?, באיזה שלבים היזם/ החברה צרכה את הכסף?, מהם אבני הדרך והיעדים?, מה מצבו הנוכחי של המיזם?, מה ערכו הנוכחי של המיזם, ומה ערכו הפוטנציאלי לאחר סיום ההשקעה?, מיהם המתחרים בשוק?, מה היתרונות היחסיים שישנם?, האם יש הגנת פטנט, האם התבצעה כראוי?, וכ"ו.

תכנית עסקית איכותית צריכה לענות על כמה שיותר שאלות, כך שישארו כמה שפחות סימני שאלה פתוחים – שבסופו של דבר מסתכמים ברמות סיכון שהמשקיע לוקח, בתמורה לכסף שהוא משקיע.

חשוב לזכור: נתונים מבוססים ונכונים יפחיתו את חששותיו של המשקיע הפוטנציאלי בפיתוח המוצר, לעומת זאת סימני שאלה יעלו את החששות של המשקיע ואת התייחסותו לסיכון אותו הוא לוקח. לדוגמא: אם אין סקרי שוק המשקיע ישאל על סמך מה מבוססות ההנחות שיש קונים למוצר?, על סמך מה אתה מבסס אחוזי חדירה?. אם אין פטנטים המשקיע ישאל: האם אין פטנט על המוצר הזה?, האם יש סכנה לטביעה משפטית בנושא?, מה ההגנות המשפטיות הקיימות?, אם אין פיתוח לרמה מסויימת המשקיע ישאל: איך הערכת עלויות ייצור?, איך הערכת מחיר ללקוח הסופי?, וכ"ו.

סכמה שמתארת את אופי השילוב בין בניית תכנית עסקית לתהליכי הפטנטים, סקרי שוק ותהליכי הפיתוח, ניתן לראות בתהליכים ליזמים.

לסיכום: המשקיע מביט על התכנית העסקית כמקור תשובות לשאלות אותם הוא יהיה מעוניין לשאול לפני לקיחת החלטה על השקעה. יזם/ חברה שיבנה תכנית עסקית, בסינכרון עם תהליכי הפטנטים, סקרי שוק ותכן מקצועי יגיע לתוצאה איכותית שתענה על רוב השאלות של המשקיע הפוטנציאלי ובסופו של דבר תגדיל את סיכויי המיזם לגיוס ההשקעה לפיתוח המוצר.

* אין להתייחס למאמר זה כייעוץ, הנחייה או מתן עצה.

About the Author:

Bfocus company specializes in products design and development, from the idea and up to production. In Bfocus we believe in people, collaborated, hard, professional and rational goal-directed work, which will give the client and the product a relative advantage against the competitors.