מתכנון מוצר ועד לאב טיפוס

2018-05-24T00:44:11+00:00

פיתוח מוצר מרעיון ועד לאב טיפוס

אנשים רבים חושבים והוגים רעיונות יצירתיים לפיתוח מוצר כל הזמן. לצערנו השווי הכספי של רעיונות אלה (כרעיונות) לרוב שווה ל 0.

מארז למוצר צבאי - תכנון מוצר
פיתוח מוצרים

אז מה דרוש מיזם כדי 'לבנות' ערך כספי לרעיון שיש לו, וכיצד עושים ממנו כסף ?

במאמר זה ניגע בתהליכים הדרושים לבניית ערך כספי לרעיון ובערפל שעוטה את אותם תהליכים (לפחות מנקודת הראות של היזם).
ניתן לראות סכמה שמתארת את התהליכים שעליהם אפרט, בקישור תהליכים ליזמים.

התהליכים שאותם צריך ה'רעיון' לעבור על מנת שניתן יהיה להגדיר אותו כ'רעיון + ערך' ניתנים לחלוקה לארבעה תהליכים מרכזיים:

1. תהליכים הגנתיים – כל נושא חיפוש פטנטים, ניתוח ורישום פטנטים או מדגמים.
2. תהליכים פיתוחיים – כל נושא פיתוח אבי טיפוס, פיתוח קונספטים ופיתוחים ברמות שונות ועד לשלבים שהוגדרו מראש.
3. תהליכים מחקריים – כל נושא סקרי השוק: איכותיים וכמותיים.
4. תהליכים עסקיים שיווקיים – כל נושא התכנית העסקית והאינפורמציה השיווקית הנלוות הדרושה להצגת המיזם.

התהליך המרכזי, שהוא תהליך בניית הערך למיזם, מכיל בתוכו את ארבעת התהליכים המוזכרים למעלה, כשלכל תהליך לוחות זמנים משלו ומיקומו בתהליך המרכזי הוא הכרחי להצלחת המיזם. בשביל להפיג את הערפל מחשיבות התהליכים ומיקומם בתהליך בניית הערך לרעיון נפתח אותם בצורה כללית.

תהליכים הגנתיים – חיפושי פטנטים / רישומי פטנטים:

התהליכים ההגנתיים נועדו קודם כל לאבחן מה קיים כרישום פטנט, מה לא קיים, מה ניתן לרשום ועל מה כדאי לרשום פטנט כך שיהיה זול להגנה ויתן כיסוי מכסימאלי. דוגמא נהדרת שאני אוהב לתת ליזמים, שאני מנחה אותם בקידום מיזמים, הוא הפטנט על מכונת התפירה כשכל יחודו ורישומו מסתכם ברישום על המחט של המכונה (שהיא עם חור בצידה התחתון ולא בצד העליון כמו שאר המחטים).

תהליך הפטנט צריך להגיע במספר שלבים בתהליך בניית הערך. תחילה יש לחפש מה קיים ומה לא, לאחר מכאן יש לנתח את הפטנטים שנמצאו ואז לעבור לשלב הפיתוח – ולא לרשום פטנט!! – עד שהמיזם בשלב שהוא מוכן לרישום פטנט. בשלב זה יש לעשות רישום בהתאם לאופי המיזם ואופי ההגנה הרצוייה.

תהליכים עסקיים ושיווקיים – פיתוח עסקי:

בשלב זה, ולאחר ניתוח הפטנטים ומה שקיים, צרכה להבנות אסטרטגיה שיווקית ובחירת קהל היעד אליו המוצר יהיה מיועד. בחירת האסטרטגיה היא נקודה מכרעת בתחילת התהליך וחייבת להתבסס על תוצאות ניתוח הפטנטים. בנוסף, האסטרטגיה שתפותח תהווה קו מנחה להמשך הפעילות הרלוונטית לאותו מיזם וכל התהליכים הבאים יתבססו על אותה אסטרטגיה שנבחרה.

תהליכים פיתוחיים – עיצוב מוצר/ פיתוח מוצר/ תכנון מוצר/ בניית אב טיפוס:
התהליכים הפיתוחיים נועדו לפתח את המוצר אותו היזם מעוניין לפתח. תהליכי פיתוח אלו יושפעו מחיפושי הפטנטים שנעשו ומניתוחם. בנוסף אופי הפיתוח חייב להתבסס על קהל היעד והאסרטגיה שנבחרה.
במשך שלבי הפיתוח יתגלו נעלמים שיושלכו על התהליכים העסקיים כגון עלות המוצר המיועד לייצור ובהתאם עלותו ללקוח הסופי, הוצאות צפויות, הכנסות צפויות, יעדים ואבני דרך, וכ"ו. בנוסף, תוך כדי תהליך הפיתוח יתגלו פטנטים וחידושים שלא היו ידועים בעבר. חידושים אלו צרכים לעבור ניתוח בפן הגנתי, על מנת לאבחן את אופי הפטנט שידרש לרישום ורוחב ההגנה הדרושה.

תהליכים מחקריים – כתיבה וניתוח של סקרי שוק:

גם כאן השפעות והשלכות מהתהליכים ההגנתיים והפיתוחים יבואו לידי ביטוי. בנוסף, כמובן, האסטרטגיה שנבחרה תהווה קו מנחה לשאלונים שיבנו ולאנפורמציה שסקרי השוק אמורים לספק.
התהליכים המחקריים מתחלקים לשניים. – סקר איכותי וסקר כמותי. אופי הסקר והיקפו תלויים באופי המיזם, באסטרטגיה שנבחרה ודרישות לגבי האנפורמציה הדרושה.
תוצאות התהליכים המחקריים תספק אנפורמציה רלוונטית והכרחית לתוכניות העסקיות והשיווקיות של המיזם.

תהליכים עסקיים ושיווקיים – ליווי עסקי/ ייעוץ עסקי/ פיתוח עסקי:

התהליכים העסקיים והשיווקיים מתחילים כבר בתחילתו של תהליך בניית הערך לרעיון והם אלו שיתוו את אופי התהליכים שהוזכרו למעלה. השפעתם תהיה מרגע ניתוח הפטנטים ובחירת האסטרטגיה העסקית והשיווקית ועד הנקודה שכל האנפורמציה העסקית והשיווקית מוכנה להצגה בפני המשקיע הכספי או השותף האסטרגי,או לחילופין הלקוח הפוטנציאלי.
כחלק מבניית ואיסוף האנפורמציה העסקית ניתן יהיה להעריך שווי מיזם, צפי הכנסות בהתאם לנתח השוק, צפי הוצאות צפויות עד שלב של החזר השקעה, יעדים ואבני דרך וכ"ו. אנפורמציה זו תהווה בסיס לגיוס ההשקעה ולפיזור הערפל מהתהליכים הדרושים להמשך קיומו של המיזם.

לסיכום:

לכל אחד מהתהליכים המוזכרים בתחילת מאמר זה יש חשיבות בפני עצמו, אך ערכו של כל אחד בנפרד ישאיר נעלמים רבים ויכול בהחלט להקשות על היזם לקדם את המיזם הלאה. בנוסף, על היזם לקחת בחשבון שלכל תהליך בפיתוח מוצר זמן משלו והשתלבותו
בשאר התהליכים הכרחית לקידום התהליך הכולל: בניית ערך כספי לרעיון.

המלצתי ליזמים היא שלפני תחילת פעילות יגשו לקבלת ייעוץ עסקי, או לחילופין לגשת לחברות פיתוח מוצרים מהתעשייה המספקות שירותים ליזמים ושנותנות, בנוסף לליווי עסקי, את כל ארבעת השירותים בסינכרון פנימי, וכחלק אנטגרלי מהשירות אותו הם מספקות.
דוגמא לסכמה המתארת את את התהליכים, מיקומם וחשיבותם בבניית הערך ניתן לראות בתהליכים ליזמים.

* אין להתייחס למאמר זה כייעוץ, הנחייה או מתן עצה.

About the Author:

Bfocus company specializes in products design and development, from the idea and up to production. In Bfocus we believe in people, collaborated, hard, professional and rational goal-directed work, which will give the client and the product a relative advantage against the competitors.