מבנה ארגוני

חברת Bfocus בנויה משתי מחלקות מרכזיות: מחלקת הפיתוח והמחלקה העסקית. 

כחלק מתהליך הקמת החברה אובחנו שווקי היעד, הצרכים, המטרות ותהליכי עבודה של שוק הלקוחות אותו Bfocus אבחנה. המבנה הארגוני אותו יישמה החברה הוא מבנה רוחבי, כשתוך כדי תהליך העבודה מתקיים סנכרון, עדכון ומתן דגשים רלוונטיים מהפן העסקי, שיווקי ופיתוחי – בהתאם לסוג הפרויקט, אופי העבודה, סוג החברה והיעדים אותה היא מעוניינת להשיג. 

שווקי היעד אותם אבחנה חברת Bfocus מתחלק לשני שווקים מרכזיים: 

I. חברות מהתעשייה 
II.יזמים וחברות הזנק 

חברת Bfocus בנויה כך שתספק ערך נוסף לשוק הלקוחות, ע"י ביצוע תהליכי עבודה המשלבים בתהליכי הפיתוח דגשים משני פנים רלוונטיים להצלחתו של מוצר – הפן פיתוחי והפן העסקי – ובכך להקטין את הסיכון היחסי של ההשקעה הדרושה. 

פיתוח מוצר | פיתוח פטנט

**.    ליווי והנחייה עסקית מתבצעת ע"י יועצים עסקיים המוכרים ע"י
הלשכה ליועצים עסקיים של ישראל